Imieniny: Juliana, Lukasza

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo

Zakup średniego samochodu pożarniczego (ratowniczo gaśniczego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzemieniu

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 576693-N-2019 z dnia 2019-07-22 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzemieniu: Zakup średniego samochodu pożarniczego (ratowniczo –gaśniczego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzemieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DostawyCzytaj więcej…Informacja

Udostępnij artykuł

W związku z wyjazdem służbowym w dniu jutrzejszym tj. 11 lipca br. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przecławiu Monika Skowrońska Ziomek nie będzie pełniła dyżuru.

Zainteresowanych mieszkańców zapraszamy na dyżur 25.07.2019 r. ( tj 4-ty czwartek miesiąca ) .

Biuro Rady MiejskiejZapytanie ofertowe Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Przecławiu

Udostępnij artykuł

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro: 

Burmistrz Przecławia zaprasza do złożenia ofert na zadanie Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Przecławiu

 

Znak sprawy: IR.271.29.2019

Przecław 05.07.2019 r.

ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Czytaj więcej…Burmistrz Przecławia ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Przecławiu

Udostępnij artykuł

 OGŁOSZENIE O NABORZE

Burmistrz Przecławia

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze

               w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Przecławiu

  1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
  • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie ochrony środowiska;
  • udokumentowane min. 3. letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. 2. letni staż pracy w jednostce administracji publicznej;
  • posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;Czytaj więcej…


Spotkanie w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Przecławiu

Udostępnij artykuł

W związku z  UCHWAŁĄ  NR XXXVIII/342/2018 RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU z dnia 27 marca 2018 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2018 w mieście Przecław w gminie Przecław (teren pomiędzy ul. Ogrodową a Zieloną) Burmistrz Przecławia zaprasza zainteresowanych mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się dnia 12.07.2019 r. o godz. 18.00 w Domu Kultury w Przecławiu przy ul. Zielonej 52. Celem spotkania jest omówienie koncepcji planu miejscowego oraz zapoznanie się z uwagami mieszkańców.Remont budynku Szkoły Podstawowej w Dobryninie

Udostępnij artykuł

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro:

Burmistrz Przecławia zaprasza do złożenia ofert na zadanie Remont budynku Szkoły Podstawowej w Dobryninie

 

Znak sprawy: IR.271.28.2019

Przecław 03.07.2019 r.

ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Czytaj więcej…Burmistrz Przecławia ogłasza nabór do prac fizycznych

Udostępnij artykuł

OGŁOSZENIE

Burmistrz Przecławia ogłasza nabór do prac fizycznych w ramach organizowanych robót publicznych.

Warunki pracy: okres zatrudnienia – do 3 miesięcy, przy pracach związanych z usuwaniem skutków powodzi (m. in. udrażnianie przepustów, konserwacja rowów).Czytaj więcej…Rozporządzenie Nr 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu

Udostępnij artykuł

Rozporządzenie Nr 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu mieleckiego.Ogłoszenie Burmistrza Przecławia

Udostępnij artykuł

Burmistrz Przecławia informuje zainteresowanych rolników  z terenu Gminy Przecław, że w związku z planowanymi na dzień 28 lipca wyborami do Izb Rolniczych, do dnia 5 lipca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Przecławiu trwa rejestracja kandydatów do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej.Czytaj więcej…Konkurs ofert 2019 II

Udostępnij artykuł

Burmistrz Przecławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

  1. Upowszechnianie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
  2. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

Oferty należy składać do dnia 22 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7.Czytaj więcej…