Imieniny: Ziemowita, Jana, Pawla

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2019 roku zadań publicznych

Udostępnij artykuł

Burmistrz Przecławia Renata Siembab zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2019 roku zadań publicznych, realizowanym w trybie ww. ustawy.Nabór na stanowisko Młodszego Instruktora w DK

Udostępnij artykuł

DYREKTOR Domu Kultury w Przecławiu

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZEGO INSTRUKTORA

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Dom Kultury w Przecławiu

Ul. Zielona 52

39-320 Przecław

Tel. 17 227 63 65

Miejsce pracy:

Świetlica wiejska  Domu Kultury w Białym Borze (budynek  komunalny wielofunkcyjny, siedziba OSP Biały Bór), Świetlica wiejska Domu Kultury w Tuszymie (budynek komunalny w którym mieści się przedszkole w Tuszymie)Czytaj więcej…Biuro rady

Udostępnij artykuł
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przecławiu informuje, że w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca w godzinach od 13:30 do 15:30 będzie pełnić dyżur w celu spotkań z mieszkańcami gminy Przecław. Spotkania będą odbywać się w sali obrad Urzędu Miejskiego w Przecławiu (II piętro).
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przecławiu
Monika Skowrońska – Ziomek


Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania budynków

Udostępnij artykuł

Gmina Przecław: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania budynków: Szkoły
Podstawowej w Przecławiu ul. Zielona 50 oraz do budynku komunalnego Rynek 2 w Przecławiu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Czytaj więcej…Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2019 r.- przetarg powtórzony

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 651747-N-2018 z dnia 2018-11-22 r.

Gmina Przecław: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Czytaj więcej…Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficyt

Udostępnij artykuł

Gmina Przecław: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Czytaj więcej…Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2019

Udostępnij artykuł

Gmina Przecław: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Czytaj więcej…HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE PRZECŁAW 2018 R.

Udostępnij artykuł

Czytaj więcej…Budowa zadaszenia nad trybunami na Stadionie Miejskim w Przecławiu – ETAP 1

Udostępnij artykuł

Gmina Przecław: Budowa zadaszenia nad trybunami na Stadionie Miejskim w Przecławiu – ETAP 1
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Czytaj więcej…Budowa fontanny „Podkowa Szczęścia”

Udostępnij artykuł

Gmina Przecław: Budowa obiektu małej architektury – fontanny „Podkowa Szczęścia” wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w Przecławiu – wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej i
multimedialnej.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Czytaj więcej…