- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich

Udostępnij artykuł
[1]

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego [2] 9 marca 2021 15:20 88
2 pdf Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej [3] 26 lutego 2021 07:57 89
3 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert [4] 5 lutego 2021 17:16 126
4 doc Zapytanie ofertowe [5] 25 stycznia 2021 14:12 172
5 doc Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy [6] 25 stycznia 2021 14:12 148
6 rar Załącznik Nr 2A Dokumentacja projektowa - Przebudowa ... budynku szkoły [7] 25 stycznia 2021 14:12 162
7 rar Załącznik Nr 2B Dokumentacja projektowa - Budowa sieci gazowej [8] 25 stycznia 2021 14:12 147
8 rar Załącznik Nr 2C STWiOR [9] 25 stycznia 2021 14:12 150
9 rar Załącznik Nr 2D Przedmiar robot [10] 25 stycznia 2021 14:12 144
10 doc Załącznik Nr 3 Oświadczenie [11] 25 stycznia 2021 14:12 139
11 doc Załącznik Nr 4 Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu uprawnien [12] 25 stycznia 2021 14:12 144
12 doc Załącznik Nr 5 Wykaz świadczonych usług [13] 25 stycznia 2021 14:12 156
13 doc Załącznik Nr 6 Wzór umowy [14] 25 stycznia 2021 14:12 158