- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi – ul. Zielonej w miejscowości Przecław w km 0+260 do km 0+967 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi

Udostępnij artykuł
[1]

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego [2] 24 czerwca 2021 12:11 48
2 pdf Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej [3] 10 czerwca 2021 12:56 60
3 pdf Informacja z otwarcia ofert [4] 21 maja 2021 11:41 64
4 doc Zapytanie ofertowe [5] 12 maja 2021 13:42 72
5 doc Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy [6] 12 maja 2021 13:42 76
6 rar Załącznik Nr 2A-Projekt-Budowlany-Zielona [7] 12 maja 2021 13:42 72
7 rar Załącznik Nr 2B-Przedmiar-robot-Zielona [8] 12 maja 2021 13:42 80
8 rar Załącznik Nr 2C-Projekt-Wykonawczy-Zielona [9] 12 maja 2021 13:42 76
9 rar Załącznik Nr 2D-Projekt-Stalej-Organizacji-Ruch-ul.-Zielona [10] 12 maja 2021 13:42 72
10 rar Załącznik Nr 2E-STWiORB-ul.-Zielona [11] 12 maja 2021 13:42 69
11 doc Załącznik Nr 3 Oświadczenie [12] 12 maja 2021 13:42 80
12 doc Załącznik Nr 4 Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu uprawnien [13] 12 maja 2021 13:42 71
13 doc Załącznik Nr 5 Wzór umowy [14] 12 maja 2021 13:42 73