- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

Programy Współpracy 2021

Udostępnij artykuł
[1]

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w pracach nad projektem „Programu współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. Uwagi do projektu można zgłaszać poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień, weryfikacji zapisu itp. z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (w załączeniu). 

Wypełnione formularze konsultacyjne należy dostarczyć w wersji papierowej na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, bądź drogą elektroniczną na adres: urzadmiejski@przeclaw.org [2], mknot@przeclaw.org [3] w terminie od 7 września do 25 września 2020 r. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Administracyjno-Organizacyjny,
tel. 17 227 67 13.

Załączniki