Przebudowa boiska sportowego w Dobryninie (budowa kompleksu l. a. bieżnia okrężna 3-torowa o dł. 33333 m z bieżnią prostą 4-torową o dł. 100 m i budowa toru rowerowego)


  Ogłoszenie nr 2024/BZP 00340814 z dnia 2024-05-27


  Ogłoszenie o zamówieniu

  Roboty budowlane

  Przebudowa boiska sportowego w Dobryninie (budowa kompleksu l.a. bieżnia okrężna 3-torowa o dł. 333,33 m z bieżnią prostą 4-torową o dł. 100 m i budowa toru rowerowego).

  SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

  1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

  1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław

  1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927

  1.5) Adres zamawiającego

  1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7

  1.5.2.) Miejscowość: Przecław

  1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320

  1.5.4.) Województwo: podkarpackie

  1.5.5.) Kraj: Polska

  1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

  1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org

  1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl

  1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

  1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne ....

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 112
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2024-05-27 16:10:47 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-05-27 16:10:47 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra