Imieniny: Agaty, Adelajdy

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 508562-N-2020 z dnia 2020-02-03 r.

Gmina Przecław: Przebudowa budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku
oświaty na żłobek wraz z wewnętrznymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu oraz Przebudowa
II piętra budynku komunalnego przy ul. Rynek 8
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Przebudowa budynku szkoły 1 kwietnia 2020 10:08 2731
2 pdf Zawiadomienie o wyborze oferty Przebudowa budynku szkoły na zlobek oraz Przebudowa II piętra budynku komunalnego przy ul Rynek 8 12 marca 2020 22:20 2726
3 pdf Informacja z otwarcia ofert Przebudowa budynku szkoły 26 lutego 2020 15:06 2834
4 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 21.02.2020r. 21 lutego 2020 12:21 2786
5 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 20.02.2020 20 lutego 2020 08:11 2846
6 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 14.02.2020 14 lutego 2020 13:33 2906
7 pdf Ogloszenie Przebudowa budynku szkoły na zlobek oraz Przebudowa II piętra budynku komunalnego przy ul Rynek 8 3 lutego 2020 15:47 2824
8 pdf SIWZ Przebudowa budynku szkoły na zlobek oraz Przebudowa II piętra budynku komunalnego przy ul Rynek 8 3 lutego 2020 15:47 2724
9 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 3 lutego 2020 15:47 2685
10 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 3 lutego 2020 15:47 2668
11 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 3 lutego 2020 15:47 2630
12 doc Zalacznik Nr 4 Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej 3 lutego 2020 15:47 2754
13 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz wykonanych robot budowlanych 3 lutego 2020 15:47 2699
14 doc Zalacznik Nr 6 Wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonaniu zamowienia 3 lutego 2020 15:47 2692
15 doc Zalacznik Nr 7 Umowa Przebudowa budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku oświaty na żłobek ..... 3 lutego 2020 15:47 2404
16 rar Zalacznik Nr 8A Projekt Przebudowa budynku szkoly 3 lutego 2020 15:49 3118
17 rar Zalacznik Nr 8B STWiORB 3 lutego 2020 15:49 2719
18 rar Zalacznik Nr 8C Przedmiar zakres nr 1 Przebudowa budynku szkoły 3 lutego 2020 15:49 2865
19 rar Zalacznik Nr 8D Przedmiar zakres nr 2 Przebudowa II piętra budynku komunalnego przy ul Rynek 8 3 lutego 2020 15:50 2776