Imieniny: Medarda, Maksyma, Seweryna

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 776001-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Gmina Przecław: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

 

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Przebudowa nadbudowa i rozbudowa SP w Laczkach Brzeskich 10 marca 2021 10:16 2616
2 pdf Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odzuceniu oferty 26 lutego 2021 13:23 3112
3 pdf Informacja z otwarcia ofert Przebudowa nadbudowa i rozbudowa SP w Laczkach Brzeskich 20 stycznia 2021 12:41 2895
4 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 12.01.2021 12 stycznia 2021 15:12 2746
5 rar Zalacznik Nr 8B Przedmiar robot elektroniczny 12 stycznia 2021 15:12 3025
6 pdf Ogloszenie Przebudowa nadbudowa i rozbudowa SP w Laczkach Brzeskich 31 grudnia 2020 12:03 3074
7 pdf SIWZ Przebudowa nadbudowa i rozbudowa SP w Laczkach Brzeskich 31 grudnia 2020 12:03 2925
8 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 31 grudnia 2020 12:03 3532
9 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 31 grudnia 2020 12:03 2957
10 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 31 grudnia 2020 12:03 2957
11 doc Zalacznik Nr 4 Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej 31 grudnia 2020 12:03 3572
12 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz wykonanych robot budowlanych 31 grudnia 2020 12:03 3529
13 doc Zalacznik Nr 6 Wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonaniu zamowienia 31 grudnia 2020 12:03 3295
14 doc Zalacznik Nr 7 Umowa Przebudowa nadbudowa i rozbudowa SP w Laczkach Brzeskich 31 grudnia 2020 12:03 3567
15 rar Zalacznik Nr 8A PROJEKT Przebudowa ... szkoly w LB 31 grudnia 2020 12:03 2916
16 rar Zalacznik Nr 8B PROJEKT Budowa sieci gazowej 31 grudnia 2020 12:03 3176
17 rar Zalacznik Nr 8C STWIOR SP Laczki Brzeskie 31 grudnia 2020 12:03 3213
18 rar Zalacznik Nr 8D Przedmiar robot 31 grudnia 2020 12:03 3240