- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich

Udostępnij artykuł
[1]

Ogłoszenie nr 776001-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Gmina Przecław: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

 

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Przebudowa nadbudowa i rozbudowa SP w Laczkach Brzeskich [2] 10 marca 2021 10:16 1613
2 pdf Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odzuceniu oferty [3] 26 lutego 2021 13:23 2009
3 pdf Informacja z otwarcia ofert Przebudowa nadbudowa i rozbudowa SP w Laczkach Brzeskich [4] 20 stycznia 2021 12:41 1877
4 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 12.01.2021 [5] 12 stycznia 2021 15:12 1814
5 rar Zalacznik Nr 8B Przedmiar robot elektroniczny [6] 12 stycznia 2021 15:12 1992
6 pdf Ogloszenie Przebudowa nadbudowa i rozbudowa SP w Laczkach Brzeskich [7] 31 grudnia 2020 12:03 1994
7 pdf SIWZ Przebudowa nadbudowa i rozbudowa SP w Laczkach Brzeskich [8] 31 grudnia 2020 12:03 1867
8 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy [9] 31 grudnia 2020 12:03 2073
9 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu [10] 31 grudnia 2020 12:03 1958
10 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania [11] 31 grudnia 2020 12:03 1990
11 doc Zalacznik Nr 4 Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej [12] 31 grudnia 2020 12:03 2109
12 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz wykonanych robot budowlanych [13] 31 grudnia 2020 12:03 2088
13 doc Zalacznik Nr 6 Wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonaniu zamowienia [14] 31 grudnia 2020 12:03 1929
14 doc Zalacznik Nr 7 Umowa Przebudowa nadbudowa i rozbudowa SP w Laczkach Brzeskich [15] 31 grudnia 2020 12:03 2067
15 rar Zalacznik Nr 8A PROJEKT Przebudowa ... szkoly w LB [16] 31 grudnia 2020 12:03 2000
16 rar Zalacznik Nr 8B PROJEKT Budowa sieci gazowej [17] 31 grudnia 2020 12:03 2093
17 rar Zalacznik Nr 8C STWIOR SP Laczki Brzeskie [18] 31 grudnia 2020 12:03 2099
18 rar Zalacznik Nr 8D Przedmiar robot [19] 31 grudnia 2020 12:03 2177