Imieniny: Doroty, Bogdana, Pawla

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Przetarg Przebudowa drog gminnych na terenie gminy Przecław w 2020 roku

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 585901-N-2020 z dnia 2020-09-16 r.

Gmina Przecław: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2020 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Przebudowa drog gminnych na terenie gminy Przeclaw w 2020 roku 23 listopada 2020 12:58 866
2 pdf Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu oferty - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2020 roku 23 października 2020 09:27 943
3 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2020 roku 2 października 2020 12:19 1032
4 pdf Ogloszenie Przebudowa drog gminnych na terenie gminy Przeclaw w 2020 roku 16 września 2020 15:10 1123
5 pdf SIWZ Przebudowa drog gminnych na terenie gminy Przeclaw w 2020 roku 16 września 2020 15:10 1128
6 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 16 września 2020 15:10 1064
7 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 16 września 2020 15:10 1054
8 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 16 września 2020 15:10 1068
9 doc Zalacznik Nr 4 Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej 16 września 2020 15:10 1062
10 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz wykonanych robot budowlanych 16 września 2020 15:10 1097
11 doc Zalacznik Nr 6 Wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonaniu zamowienia 16 września 2020 15:10 1098
12 doc Zalacznik Nr 7 Wzor umowy 16 września 2020 15:10 1054
13 rar Zalacznik Nr 8A Dokumentacja projektowa Przebudowa drog gminnych 16 września 2020 15:10 1082
14 rar Zalacznik Nr 8B Przedmiar robot 16 września 2020 15:10 1125
15 doc Zalacznik Nr 8C Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 16 września 2020 15:10 1028