- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

Przetarg Przebudowa drog gminnych na terenie gminy Przecław w 2020 roku

Udostępnij artykuł
[1]

Ogłoszenie nr 585901-N-2020 z dnia 2020-09-16 r.

Gmina Przecław: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2020 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Przebudowa drog gminnych na terenie gminy Przeclaw w 2020 roku [2] 23 listopada 2020 12:58 197
2 pdf Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu oferty - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2020 roku [3] 23 października 2020 09:27 237
3 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2020 roku [4] 2 października 2020 12:19 339
4 pdf Ogloszenie Przebudowa drog gminnych na terenie gminy Przeclaw w 2020 roku [5] 16 września 2020 15:10 378
5 pdf SIWZ Przebudowa drog gminnych na terenie gminy Przeclaw w 2020 roku [6] 16 września 2020 15:10 358
6 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy [7] 16 września 2020 15:10 305
7 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu [8] 16 września 2020 15:10 313
8 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania [9] 16 września 2020 15:10 310
9 doc Zalacznik Nr 4 Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej [10] 16 września 2020 15:10 315
10 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz wykonanych robot budowlanych [11] 16 września 2020 15:10 321
11 doc Zalacznik Nr 6 Wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonaniu zamowienia [12] 16 września 2020 15:10 326
12 doc Zalacznik Nr 7 Wzor umowy [13] 16 września 2020 15:10 295
13 rar Zalacznik Nr 8A Dokumentacja projektowa Przebudowa drog gminnych [14] 16 września 2020 15:10 335
14 rar Zalacznik Nr 8B Przedmiar robot [15] 16 września 2020 15:10 358
15 doc Zalacznik Nr 8C Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót [16] 16 września 2020 15:10 301