- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

Przetarg Remont drogi w Tuszymie i Białym Borze

Udostępnij artykuł
[1]

Ogłoszenie nr 533725-N-2020 z dnia 2020-04-23 r.

Gmina Przecław: Remont drogi gminnej Nr 103506R w km lokalnych 0+030 do 0+837 i 0+844 do
1+128 w miejscowości Tuszyma i Biały Bór oraz drogi gminnej Nr 103505R w km lokalnych 2+186,00
do 2+458,00 w miejscowości Biały Bór

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Załączniki