Imieniny: Magdaleny, Bogumiły, Urszuli

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Sesje rady

Udostępnij artykuł
RADA MIEJSKA W PRZECŁAWIU
               Kilińskiego 7
           39-320 Przecław

Przecław, 11 października 2018 r.

WPRG.0002.30.2018

S e r d e c z n i e  z a p r a s z a m

n a

XLIV sesję Rady Miejskiej w Przecławiu która odbędzie się 19 października br. (piątek) o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław.

Porządek obrad XLIV sesji:

 1. Pytania i wnioski radnych, pisma do Rady Miejskiej w Przecławiu.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Przecławiu.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Przecław za rok szkolny 2017/2018.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Gminy Przecław.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Przecław
  z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Przecław na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Przecław na lata 2018 – 2027.
 10. Wolne zapytania i wnioski

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przecławiu

Zenon Krawczyk