Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Raport o stanie Gminy Przecław za rok 2019

Udostępnij artykuł

RAPORT O STANIE GMINY PRZECŁAW ZA 2019 ROK

Począwszy od 2019 roku Burmistrz Przecławia co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy ( w tym roku termin ten został wydłużony o 60 dni z powodu pandemii). Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej. Rada Miejska rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi Przecławia absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w ktorej głos zabierają radni bez ograniczeń czasowych oraz mieszkańcy gminy.

W związku z powyższym informujemy, że mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przecławiu. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym, zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

Debata nad „Raportem o stanie Gminy Przecław za rok 2019” będzie miała miejsce na XXI sesji Rady Miejskiej w Przecławiu w dniu 30 czerwca 2020 r. ( tj. wtorek) W związku z powyższym wypełnione zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Przecławiu w dniach i godzinach urzędowania lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, do dnia 29 czerwca 2020 r.  (poniedziałek). Formularz zgłoszenia do zabrania głosu w debacie stanowi załącznik do niniejszej informacji oraz jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przecław www.bipgminaprzeclaw.pl, w zakładce Rada Miejska w Przecławiu – Raport o stanie Gminy Przecław za 2019 r. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a  także  na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej w Przecławiu w pokoju nr 19- Urzędu Miejskiego w Przecławiu.

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Raport Burmistrza Przecławia o stanie Gminy Przecław za 2019 17 czerwca 2020 11:51 2507
2 doc ZGŁOSZENIE DO DEBATY 13 czerwca 2020 09:39 1303
3 doc Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (DEBATA) 13 czerwca 2020 09:39 1279