Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Udostępnij artykuł

Przecław, dnia 13 marca 2019 r.

RAPORT

Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE 

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmian statutów sołectw gminy Przecław oraz osiedli miasta Przecław.

  1. Konsultacje przeprowadzono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Przecławiu nr XIV/148/2016 z dnia 23 lutego 2016r. oraz Zarządzenia Nr 19 /2019 Burmistrza Przecławia z dnia 1 marca 2019r. w sprawie: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmian statutu sołectw gminy Przecław oraz osiedli miasta Przecław.
  2. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Administracyjno-Organizacyjny Urzędu Miejskiego.
  3. Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Przecław oraz osiedli miasta Przecław. Przeprowadzono je w celu uzyskania opinii mieszkańców Gminy Przecław.
  4. Konsultacje społeczne prowadzone były w formie zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej.
  5. W okresie trwania konsultacji do Urzędu Miejskiego w Przecławiu nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi, opinie.

Projekt uchwały zakłada wydłużenie kadencji sołtysa i rady sołeckiej z 4 do 5 lat, co podyktowane jest wydłużeniem kadencji organów gminy z 4 do 5 lat.

Burmistrz Przecławia

Renata Siembab