Imieniny: Magdaleny, Bogumiły, Urszuli

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Regulamin

Udostępnij artykuł

ZARZĄDZENIE NR 78/2023

BURMISTRZA PRZECŁAWIA

z dnia 11 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przecławiu

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadzam Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przecławiu stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Przecławia z dnia 31 maja 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przecławiu.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Przecław.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Przecławia

Renata Siembab

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Regulamin Organizacyjny - Zarządzenie 26 kwietnia 2023 10:07 14