Imieniny: Agaty, Adelajdy

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Regulamin

Udostępnij artykuł

ZARZĄDZENIE NR 50/2019

BURMISTRZA PRZECŁAWIA

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przecławiu

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przecławiu stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 107/2016 Burmistrza Przecławia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przecławiu.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Przecław.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2019 r.  

Burmistrz Przecławia

Renata Siembab

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przecławiu obowiązuje od 1 czerwca 2019 6 czerwca 2019 11:00 10403