Imieniny: Magdaleny, Bogumiły, Urszuli

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Przecławiu

Udostępnij artykuł

ZARZĄDZENIE NR 129/2018
BURMISTRZA PRZECŁAWIA
z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Przecławiu.
Na podstawie art.104, 104¹-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) oraz w związku z art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu uregulowania organizacji pracy i porządku wewnętrznego w Urzędzie oraz określenia praw i obowiązków pracowników i pracodawcy ustalam „Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Przecławiu”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zobowiązuję pracowników Urzędu Miejskiego w Przecławiu do zapoznania się z Regulaminem pracy i stosowaniem postanowień w nim zawartych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Przecław.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie
Nr 103/209 Wójta Gminy Przecław z dnia 30 października 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Przecław z późn. zm.).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019 r.

Burmistrz Przecławia

Renata Siembab

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Przecławiu 9 stycznia 2019 14:11 2061