Rejestr żłobków i klubów dziecięcych


  Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2021 r.poz.75) prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

  Rejestr prowadzi i publikuje wójt właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego przy użyciu systemu teleinformatycznego.

  Wszystkie czynności związane z wpisem, zmianami i wykreśleniem żłobka lub klubu dziecięcego z rejestru odbywają się za pośrednictwem prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/

  Informacje na temat instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, w tym prowadzonego przez Gminę Przecław, Samorządowego Żłobka „Psotna Andzia” w Przecławiu znajdują się na stronie internetowej https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych.


  ilość wyświetleń: 2259
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:43:31 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:43:31 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra