Imieniny: Doroty, Bogdana, Pawla

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Udostępnij artykuł

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2021 r.poz.75) prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Rejestr prowadzi i publikuje wójt właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Wszystkie czynności związane z wpisem, zmianami i wykreśleniem żłobka lub klubu dziecięcego z rejestru odbywają się za pośrednictwem prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia pod
adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/

Informacje na temat instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, w tym prowadzonego przez Gminę Przecław, Samorządowego Żłobka „Psotna Andzia” w Przecławiu znajdują się na stronie internetowej https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych.