Imieniny: Magdaleny, Bogumiły, Urszuli

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Dokumenty do pobrania

Udostępnij artykuł

Dokumenty do pobrania

– dotyczące gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, będących w dyspozycji i ujętych w księgach Urzędu Miejskiego w Przecławiu

  • Zarządzenie nr 28/2021 Burmistrza Przecławia z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia instrukcji gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, będących w dyspozycji i ujętych w księgach Urzędu Miejskiego w Przecławiu (do pobrania),
  • Wzór wniosku o zagospodarowanie składnika majątku ruchomego i/lub prawa na dobrach niematerialnych (do pobrania),

Nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego

  • Wzór wniosku o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego lub praw na dobrach niematerialnych (do pobrania),
  • Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego lub praw na dobrach niematerialnych (do pobrania),

Sprzedaż /najem /dzierżawa zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego i/lub praw na dobrach niematerialnych

  • Wzór wniosku o zakup / najem / dzierżawę składników rzeczowych majątku ruchomego i/lub praw na dobrach niematerialnych (do pobrania),
  • Wzór oświadczenia wnioskodawcy (osoby zainteresowanej nabyciem) o braku powiązań kapitałowych i osobowych (do pobrania),

Nieodpłatne przekazywanie / darowizna zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego i/lub praw na dobrach niematerialnych

  • Wzór wniosku do Burmistrza Przecławia o nieodpłatne przekazanie / darowiznę zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego lub praw na dobrach niematerialnych (do pobrania),
  • Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego nieodpłatnego przekazania zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego lub praw na dobrach niematerialnych (do pobrania),