- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

Dokumenty do pobrania

Udostępnij artykuł
[1]

Dokumenty do pobrania

– dotyczące gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, będących w dyspozycji i ujętych w księgach Urzędu Miejskiego w Przecławiu

Nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego

Sprzedaż /najem /dzierżawa zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego i/lub praw na dobrach niematerialnych

Nieodpłatne przekazywanie / darowizna zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego i/lub praw na dobrach niematerialnych