Imieniny: Magdaleny, Bogumiły, Urszuli

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Struktura urzędu

Udostępnij artykuł

W Urzędzie występują następujące stanowiska kierownicze:
1) Burmistrz (B),
2) Zastępca Burmistrza (ZB) – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju (DIR),
3) Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ( ZDIR ),
4) Sekretarz Gminy (S) – Dyrektor Wydziału Oświatowo – Ekonomicznego (DOE),
5) Zastępca Dyrektora Wydziału Oświatowo – Ekonomicznego (ZDOE),
6) Skarbnik Gminy (SG),
7) Dyrektor Wydziału Finansowo – Podatkowego (DFP),
8) Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowo – Podatkowego (ZDFP)
9) Dyrektor Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego (DAO),
10)Główny księgowy jednostek oświatowych (GKO),
11)Audytor wewnętrzny (AW),
12)Inspektor Ochrony Danych Osobowych ( IODO).

W skład Urzędu wchodzą:
1) wydziały:
a) Wydział Administracyjno – Organizacyjny (AO),
b) Wydział Finansowo – Podatkowy ( FP ),
c) Wydział Infrastruktury i Rozwoju (IR),
d) Wydział Oświatowo – Ekonomiczny (OE),
2) samodzielne stanowiska pracy:
a) Audytor Wewnętrzny (AW),
b) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (POI),
c) Inspektor ochrony danych ( IOD ),
d) ds. obsługi Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych( BR),
e) ds. informatyki (administrator systemów informatycznych) (I),