Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Udostępnij artykuł

Wydział Administracyjno-Organizacyjny


Imię i nazwisko: Beata Augustyn

Nazwa stanowiska: Dyrektor Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego

Nr pokoju i nr telefonu: Pokój nr 20, (17) 227 67 39

Zakres załatwianych spraw (obowiązków):

 • Sprawy kadrowe pracowników urzędu;
 • Organizowanie i nadzór nad szkoleniami z zakresu BHP;
 • Wstępna rekrutacja pracowników;
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach.

Imię i nazwisko: Joanna Betlej

Nazwa stanowiska: Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Nr pokoju i nr telefonu: Pokój nr 8, (17) 227 67 40

Zakres załatwianych spraw (obowiązków):

 • Prowadzenie spraw związanych  z ewidencją ludności;
 • Prowadzenie spraw związanych  z dowodami osobistymi;
 • Prowadzenie rejestru wyborców.

Imię i nazwisko: Katarzyna Kruk

Nazwa stanowiska: Kierownik Urzędu Stanu  Cywilnego

Nr pokoju i nr telefonu: Pokój nr 8, (17) 227 67 40, 0 691 885593

Zakres załatwianych spraw (obowiązków):

 • Sprawy związane z obsługą Urzędu Stanu Cywilnego;
 • Spraw związane z ewidencją ludności i dowodami osobistymi w zastępstwie.

Imię i nazwisko: Bożena Klaus-Frańczak

Nazwa stanowiska: Z-ca Kierownika Urzędu Stanu  Cywilnego

Nr pokoju i nr telefonu: Pokój nr 13C, (17) 227 67 13, 0 883 313 628

Zakres załatwianych spraw (obowiązków):

 • Sprawy związane z obsługą Urzędu Stanu Cywilnego;

Imię i nazwisko: Agnieszka Siedlecka

Nazwa stanowiska: Sekretarka

Nr pokoju i nr telefonu: Pokój nr 10, (17) 227 67 10

Zakres załatwianych spraw (obowiązków):

 • Przyjmowanie korespondencji urzędu;
 • Obsługa sekretariatu;
 • Prowadzenie zamówień obsługi biurowej.

Imię i nazwisko: Róża Władczyk

Nazwa stanowiska: Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego

Nr pokoju i nr telefonu: Pokój nr 23, (17) 227 67 22

Zakres załatwianych spraw (obowiązków):

 • Prowadzenie spraw z zakresu  obrony cywilnej ludności;
 • Sprawy obronne;
 • Sprawy wojskowe;
 • Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego;
 • Prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego;
 • Prowadzenie spraw i uczestnictwo w Gminnej” Komisji ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych.

Imię i nazwisko: Magdalena Skrzypek

Nazwa stanowiska: Podinspektor ds. e-administracji, działalności gospodarczej i spraw alkoholowych

Nr pokoju i nr telefonu: Pokój nr 10, (17) 227 67 10

Zakres załatwianych spraw (obowiązków):

 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ;
 • Prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej;
 • Prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy Przecław;
 • Obsługa  ePUAP.

Imię i nazwisko: Jerzy Olejniczak

Nazwa stanowiska: Podinspektor ds. kancelaryjnych i archiwum zakładowego

Nr pokoju i nr telefonu: Pokój nr 17, (17) 227 67 29

Zakres załatwianych spraw (obowiązków):

 • Prowadzenie archiwum urzędu, dokonywanie przeglądu dokumentacji przekazywanej do archiwum zgodnie  z obowiązującą instrukcją kancelaryjną;
 • Obsługa elektroniczna obiegu dokumentów;
 • Prowadzenie kart drogowych dla samochodów na stanie urzędu.