Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Wydział Podatków, Opłat i Gospodarki Odpadami

Udostępnij artykuł

Wydział Podatków, Opłat i Gospodarki Odpadami


Imię i nazwisko: Renata Ozimek

Nazwa stanowiska: Dyrektor wydziału

Nr pokoju i nr telefonu: Pokój nr 7, (17) 227 67 42

Zakres załatwianych spraw (obowiązków):

 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających okresy pracy w gospodarstwie rolnym rodziców / teściów / dziadków/ prowadzonym indywidualnie;
 • poświadczanie oświadczeń rolników indywidualnych o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego;
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych;
 • prowadzenie postępowań podatkowych, odwoławczych, kontroli podatkowych;
 • zwrot podatku akcyzowego;
 • przygotowywanie analiz, zestawień, kalkulacji;
 • ogólny nadzór nad funkcjonowaniem wydziału i prawidłowym wypełnianiem przydzielonych zadań;

Imię i nazwisko: Dominika Kujawska

Nazwa stanowiska: Podinsp. ds. księgowości podatkowej i windykacji

Nr pokoju i nr telefonu: Pokój nr 7, (17) 227 67 42

Zakres załatwianych spraw (obowiązków):

 • księgowość podatkowa (księgowanie i rozliczenie wpłat),
 • rozliczanie zaległości i nadpłat podatkowych, w tym wydawanie postanowień, dokonywanie zwrotów i zaliczenia nadpłat oraz związana z tym korespondencja z podatnikami);
 • wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych;
 • prowadzenie  postępowań podatkowych i przeprowadzanie kontroli podatkowych;
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych, zestawień i analiz;
 • zwrot podatku akcyzowego;

Imię i nazwisko: Małgorzata Taraszka

Nazwa stanowiska: Podinsp. ds. podatków i opłat lokalnych

Nr pokoju i nr telefonu: Pokój nr 7, (17) 227 67 41

Zakres załatwianych spraw (obowiązków):

 • wymiar podatków dla podatników z miejscowości: Błonie, Kiełków, Łączki Brzeskie, Podole oraz miasta Przecław;
 • podatek od środków transportu od osób fizycznych oraz od osób prawnych;
 • podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych;
 • prowadzenie postępowań z zakresu udzielania ulg podatkowych, tj. umorzeń, odroczeń terminu płatności i rozłożeń na raty zaległości podatkowych;
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających, postępowań podatkowych i kontroli podatkowych;
 • zwrot podatku akcyzowego;
 • wydawanie zaświadczeń i informacji o stanie majątkowym;
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie skutków udzielonych ulg i zwolnień;

Imię i nazwisko: Agnieszka Lelakowska

Nazwa stanowiska: Referent ds. podatków i opłat lokalnych

Nr pokoju i nr telefonu: Pokój nr 7, (17) 227 67 41

Zakres załatwianych spraw (obowiązków):

 • wymiar podatków dla podatników z miejscowości: Biały Bór, Dobrynin, Rzemień, Tuszyma, Wylów, Zaborcze;
 • prowadzenie postępowań w zakresie udzielania ulg podatkowych, tj. umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożeń na raty zaległości podatkowych;
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających, postępowań podatkowych i kontroli podatkowych;
 • weryfikacja podstaw opodatkowania wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • zwrot podatku akcyzowego;
 • wydawanie zaświadczeń i informacji o stanie majątkowym;
 • rozliczanie inkasentów z poboru i terminowego odprowadzenia podatku na rachunek bankowy organu podatkowego;
 • opłata targowa;
 • pomoc publiczna;

Imię i nazwisko: Anna Łączak

Nazwa stanowiska: Inspektor ds. obsługi finansowo -księgowej gospodarki odpadami komunalnymi

Nr pokoju i nr telefonu: Pokój nr 7, (17) 227 67 50

Zakres załatwianych spraw (obowiązków):

 • księgowość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (księgowanie i rozliczenie wpłat);
 • rozliczanie zaległości i nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wydawanie postanowień, dokonywanie zwrotów i zaliczenia nadpłat oraz związana z tym korespondencja z właścicielami nieruchomości);
 • wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych;
 • prowadzenie  postępowań podatkowych i przeprowadzanie kontroli z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych, zestawień i analiz;

Imię i nazwisko: Klaudiusz Krasoń

Nazwa stanowiska: Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Nr pokoju i nr telefonu: Pokój nr 7, (17) 227 67 43

Zakres załatwianych spraw (obowiązków):

 • wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających, postępowań i kontroli z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • nadzór nad podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Przecław;
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej;
 • edukacja ekologiczna;