Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przecław

Udostępnij artykuł

Burmistrz Przecławia informuje, że na podstawie umowy dotacyjnej 3811/2020/OZ/R/DA z dnia 30.06.2020 r. zostało dofinansowane zadanie pn.:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przecław”.

Kwota dotacji obejmuje środki WFOŚiGW i NFOŚiGW w Rzeszowie odpowiednio w kwocie: 5 425,00zł oraz 7 750,00 zł.

Całkowity koszt zadania wynosił 34 049,16 zł przy środkach własnych Gminy 20 874,16 zł.

W ramach przyznanych środków wywieziono azbest z 32 gospodarstw (pryzmy). Razem usunięto 70,06 Mg azbestu.

BURMISTRZ PRZECŁAWIA

                                                                                                                                                                    Renata Siembab