Imieniny: Magdaleny, Bogumiły, Urszuli

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Wykaz decyzji

Udostępnij artykuł

Wykaz decyzji wygasłych z dniem 1.01.2018 r. – zgodnie z art.546 Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268)

Nazwa organu
wydającego decyzje
Nr decyzji  i data
jej wydania
Przedmiot inwestycji
określenie zamierzenia
Określenie terenu
inwestycji
Wójt Przecławia BU.7331.3.2003

7.01.2003

Budowa stacji tankowania gazu 448/1
Rzemień
Wójt Przecławia BU.7331.19.2007

14.03.2007

Budowa budynku mieszkalnego i gospodarczo garażowego 596
Kiełków
Wójt Przecławia BU.7331.33.2007

10.05.2007

Budowa Stacji Gazowej LPG 448/1
Rzemień
Wójt Przecławia BU.7331.58.2007

20.07.2007

Budowa budynku mieszkalnego i gospodarczo garażowego 181
Kiełków
Wójt Przecławia BU.7331.82.2007

09.10.2007

Budowa budynku mieszkalnego i zjazdu z drogi powiatowej 1349/2
Kiełków
Wójt Przecławia BU.7331.103.2007

20.12.2007

Budowa budynku gospodarczo garażowego 374
 Kiełków
Wójt Przecławia 7331/87/08

2009-02-03

Budowa budynku mieszkalnego

i gospodarczo-garażowego

235/3, 235/4

Kiełków

Burmistrz Przecławia 7331/41/2010

02.08.2010

Budowa budynku mieszkalnego oraz zjazdu z drogi publicznej 224/2 Kiełków
Burmistrz Przecławia UIOŚiGG.6730.21.2017 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 325

Kiełków

           Wykaz decyzji, wydanych na podstawie art. 50 lokalizowanie inwestycji celu publicznego i art. 59 zmiana zagospodarowania terenu ustawy zmienianej w art. 497 zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczące nieruchomości lub jej części znajdujących się na obszarze, o którym mowa w art. 169 mapy zagrożenia powodziowego ust. 2 pkt 2, lub w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej, wygasają z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z wyjątkiem decyzji dotyczących rozbudowy, przebudowy, odbudowy istniejących obiektów liniowych.