Imieniny: Agaty, Adelajdy

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 586791-N-2020 z dnia 2020-09-18 r.

Gmina Przecław: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie częściowego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej