Imieniny: Magdaleny, Bogumiły, Urszuli

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Zakup sredniego samochodu pozarniczego (ratowniczo - gasniczego) dla OSP w Rzemieniu 4 września 2019 12:26 2016
2 pdf Informacja z otwarcia ofert Zakup sredniego samochodu pozarniczego (ratowniczo - gasniczego) dla OSP w Rzemieniu 31 lipca 2019 10:42 1822
3 pdf Ogloszenie Zakup sredniego samochodu pozarniczego (ratowniczo - gasniczego) dla OSP w Rzemieniu 22 lipca 2019 13:07 1959
4 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 26.07.2019 26 lipca 2019 11:54 1861
5 pdf SWIZ Zakup średniego samochodu pożarniczego (ratowniczo-gaśniczego) dla OSP w Rzemieniu 22 lipca 2019 13:07 1843
6 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 22 lipca 2019 13:08 1901
7 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 22 lipca 2019 13:08 1812
8 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 22 lipca 2019 13:08 1750
9 doc Zalacznik Nr 4 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 22 lipca 2019 13:08 1738
10 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz wykonanych dostaw 22 lipca 2019 13:08 1867
11 doc Zalacznik Nr 6 Wymagania techniczne dla sredniego samochodu pozarniczego (ratowniczo gasniczego) dla OSP w Rzemieniu 22 lipca 2019 13:08 1872
12 pdf Zalacznik Nr 6.1 Wymagania techniczne dla sredniego samochodu pozarniczego (ratowniczo gasniczego) dla OSP w Rzemieniu 22 lipca 2019 13:08 1832
13 doc Zalacznik Nr 6.2 Szczegolowa oferta techniczna dla sredniego samochodu pozarniczego (ratowniczo gasniczego) dla OSP w Rzemieniu 22 lipca 2019 13:08 1865
14 doc Zalacznik Nr 7 Wzor Umowy 22 lipca 2019 13:08 1897
15 pdf Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu ofert (s) 22 sierpnia 2019 13:19 1847