Imieniny: Agaty, Adelajdy

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Zakup sredniego samochodu pozarniczego (ratowniczo - gasniczego) dla OSP w Rzemieniu 4 września 2019 12:26 1768
2 pdf Informacja z otwarcia ofert Zakup sredniego samochodu pozarniczego (ratowniczo - gasniczego) dla OSP w Rzemieniu 31 lipca 2019 10:42 1610
3 pdf Ogloszenie Zakup sredniego samochodu pozarniczego (ratowniczo - gasniczego) dla OSP w Rzemieniu 22 lipca 2019 13:07 1732
4 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 26.07.2019 26 lipca 2019 11:54 1638
5 pdf SWIZ Zakup średniego samochodu pożarniczego (ratowniczo-gaśniczego) dla OSP w Rzemieniu 22 lipca 2019 13:07 1640
6 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 22 lipca 2019 13:08 1697
7 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 22 lipca 2019 13:08 1591
8 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 22 lipca 2019 13:08 1543
9 doc Zalacznik Nr 4 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 22 lipca 2019 13:08 1504
10 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz wykonanych dostaw 22 lipca 2019 13:08 1638
11 doc Zalacznik Nr 6 Wymagania techniczne dla sredniego samochodu pozarniczego (ratowniczo gasniczego) dla OSP w Rzemieniu 22 lipca 2019 13:08 1665
12 pdf Zalacznik Nr 6.1 Wymagania techniczne dla sredniego samochodu pozarniczego (ratowniczo gasniczego) dla OSP w Rzemieniu 22 lipca 2019 13:08 1620
13 doc Zalacznik Nr 6.2 Szczegolowa oferta techniczna dla sredniego samochodu pozarniczego (ratowniczo gasniczego) dla OSP w Rzemieniu 22 lipca 2019 13:08 1649
14 doc Zalacznik Nr 7 Wzor Umowy 22 lipca 2019 13:08 1670
15 pdf Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu ofert (s) 22 sierpnia 2019 13:19 1628