- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

Zakup średniego samochodu pożarniczego (ratowniczo gaśniczego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzemieniu

Udostępnij artykuł
[1]

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Zakup sredniego samochodu pozarniczego (ratowniczo - gasniczego) dla OSP w Rzemieniu [2] 4 września 2019 12:26 1360
2 pdf Informacja z otwarcia ofert Zakup sredniego samochodu pozarniczego (ratowniczo - gasniczego) dla OSP w Rzemieniu [3] 31 lipca 2019 10:42 1222
3 pdf Ogloszenie Zakup sredniego samochodu pozarniczego (ratowniczo - gasniczego) dla OSP w Rzemieniu [4] 22 lipca 2019 13:07 1321
4 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 26.07.2019 [5] 26 lipca 2019 11:54 1231
5 pdf SWIZ Zakup średniego samochodu pożarniczego (ratowniczo-gaśniczego) dla OSP w Rzemieniu [6] 22 lipca 2019 13:07 1265
6 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy [7] 22 lipca 2019 13:08 1288
7 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu [8] 22 lipca 2019 13:08 1221
8 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania [9] 22 lipca 2019 13:08 1175
9 doc Zalacznik Nr 4 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej [10] 22 lipca 2019 13:08 1132
10 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz wykonanych dostaw [11] 22 lipca 2019 13:08 1260
11 doc Zalacznik Nr 6 Wymagania techniczne dla sredniego samochodu pozarniczego (ratowniczo gasniczego) dla OSP w Rzemieniu [12] 22 lipca 2019 13:08 1265
12 pdf Zalacznik Nr 6.1 Wymagania techniczne dla sredniego samochodu pozarniczego (ratowniczo gasniczego) dla OSP w Rzemieniu [13] 22 lipca 2019 13:08 1218
13 doc Zalacznik Nr 6.2 Szczegolowa oferta techniczna dla sredniego samochodu pozarniczego (ratowniczo gasniczego) dla OSP w Rzemieniu [14] 22 lipca 2019 13:08 1276
14 doc Zalacznik Nr 7 Wzor Umowy [15] 22 lipca 2019 13:08 1290
15 pdf Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu ofert (s) [16] 22 sierpnia 2019 13:19 1230