Imieniny: Agaty, Adelajdy

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kiełkowie

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 541104-N-2020 z dnia 2020-05-18 r.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KIEŁKOWIE: Zakup średniego samochodu ratowniczo –
gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełkowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Zakup sredniego samochodu ratowniczo - gasniczego dla OSP w Kielkowie 25 czerwca 2020 11:23 1368
2 pdf Zawiadomienie o wyborze oferty Zakup sredniego samochodu ratowniczo - gasniczego dla OSP w Kielkowie 10 czerwca 2020 13:16 1306
3 pdf Informacja z otwarcia ofert Zakup sredniego samochodu ratowniczo - gasniczego dla OSP w Kielkowie 28 maja 2020 11:10 1506
4 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 20.05.2020 20 maja 2020 08:54 1492
5 pdf Ogloszenie Zakup sredniego samochodu ratowniczo - gasniczego dla OSP w Kielkowie 18 maja 2020 15:04 1471
6 pdf SIWZ Zakup sredniego samochodu ratowniczo - gasniczego dla OSP w Kielkowie 18 maja 2020 15:05 1474
7 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 18 maja 2020 15:05 1445
8 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie_potwierdzające ze wykonawca spełnia warunki_udziału w postępowaniu 18 maja 2020 15:05 1314
9 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca nie_podlega wykluczeniu z postępowania 18 maja 2020 15:05 1339
10 doc Zalacznik Nr 4 Oświadczenie dotyczące grupy_kapitałowej 18 maja 2020 15:05 1385
11 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz wykonanych dostaw 18 maja 2020 15:05 1470
12 doc Zalacznik Nr 6 - wymagania techniczne dla_średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP Kiełków 18 maja 2020 15:05 1362
13 pdf Zalacznik Nr 6.1 Wymagania techniczne dla średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP Kiełków uchwyty 18 maja 2020 15:05 1380
14 doc Zalacznik Nr 6.2- szczegółowa oferta techniczna średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kiełków 18 maja 2020 15:05 1364
15 doc Zalacznik Nr 7 Wzor Umowy 18 maja 2020 15:05 1488