Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Zamówienia poniżej 30 tysięcy euro

Udostępnij artykuł
Świadczenie usług geodezyjnych w 2019 roku
„Remont budynku – utworzenie przedszkola w Tuszymie – II Etap” – powtórzony
PROWADZENIE WARSZTATÓW WOKALNYCH DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ KLUBU SENIOR+ W PRZECŁAWIU
Wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Zielonej w miejscowości Przecław
Oferta organizacji wycieczki do muzeum – Zamek w Łańcucie dla uczestników zajęć Klubu Senior+ w Przecławiu
Remont budynku – utworzenie przedszkola w Tuszymie – II Etap.
Oferta prowadzenia warsztatów wokalnych dla uczestników zajęć Klubu Senior+ w Przecławiu
Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Przecław kruszywem łamanym dolomitowym technologicznym frakcji 0-31,5 mm.
Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku komunalnego Przecław ul. Rynek 8 na żłobek
Zakup i dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przeznaczonych do miejsc użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Przecław
Zakup mebli biurowych – zapytanie ofertowe
Catering dla uczestników w szkoleń na potrzeby projektu e-misja
Usługi opiekuńcze w gminie Przecław
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych.
OFERTA PROWADZENIA KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ KLUBU SENIOR+ W PRZECŁAWIU
OFERTA PROWADZENIA TRENINGÓW FITNESS DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ KLUBU SENIOR+ W PRZECŁAWIU
Dostawa materiałów promocyjnych i edukacyjnych na potrzeby projektu pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław”
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu e-misja
BUDOWA PLACU REKEACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO W PRZECŁAWIU PRZY UL. PODZAMCZE – POWTÓRZONY
WYKONANIE ROBÓT ZEWNĘTRZNYCH W OTOCZENIU ZABYTKOWEJ KAPLICY Św. BERNARDYNA W PRZECŁAWIU
Zapytanie ofertowe usługi telekomunikacyjne
Wykonania dokumentacji projektowej na budowę Otwartej Strefy Aktywności
BUDOWA PLACU REKEACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO W PRZECŁAWIU PRZY UL. PODZAMCZE