- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

Zamówienia poniżej 30 tysięcy euro

Udostępnij artykuł
[1]
Świadczenie usług geodezyjnych w 2019 roku [2]
„Remont budynku – utworzenie przedszkola w Tuszymie – II Etap” – powtórzony [3]
PROWADZENIE WARSZTATÓW WOKALNYCH DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ KLUBU SENIOR+ W PRZECŁAWIU [4]
Wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Zielonej w miejscowości Przecław [5]
Oferta organizacji wycieczki do muzeum – Zamek w Łańcucie dla uczestników zajęć Klubu Senior+ w Przecławiu [6]
Remont budynku – utworzenie przedszkola w Tuszymie – II Etap. [7]
Oferta prowadzenia warsztatów wokalnych dla uczestników zajęć Klubu Senior+ w Przecławiu [8]
Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Przecław kruszywem łamanym dolomitowym technologicznym frakcji 0-31,5 mm. [9]
Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku komunalnego Przecław ul. Rynek 8 na żłobek [10]
Zakup i dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przeznaczonych do miejsc użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Przecław [11]
Zakup mebli biurowych – zapytanie ofertowe [12]
Catering dla uczestników w szkoleń na potrzeby projektu e-misja [13]
Usługi opiekuńcze w gminie Przecław [14]
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych. [15]
OFERTA PROWADZENIA KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ KLUBU SENIOR+ W PRZECŁAWIU [16]
OFERTA PROWADZENIA TRENINGÓW FITNESS DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ KLUBU SENIOR+ W PRZECŁAWIU [17]
Dostawa materiałów promocyjnych i edukacyjnych na potrzeby projektu pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław” [18]
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu e-misja [19]
BUDOWA PLACU REKEACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO W PRZECŁAWIU PRZY UL. PODZAMCZE – POWTÓRZONY [20]
WYKONANIE ROBÓT ZEWNĘTRZNYCH W OTOCZENIU ZABYTKOWEJ KAPLICY Św. BERNARDYNA W PRZECŁAWIU [21]
Zapytanie ofertowe usługi telekomunikacyjne [22]
Wykonania dokumentacji projektowej na budowę Otwartej Strefy Aktywności [23]
BUDOWA PLACU REKEACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO W PRZECŁAWIU PRZY UL. PODZAMCZE [24]