Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO
ZAPYTANIE OFERTOWE
Tryb zamówienia: zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej PZP.
Nazwa zadania:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Przecław poprzez wymianę urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacją  oraz budowę kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie (przebicie pod Wisłoką) wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Tuszymie – Etap I”.
Znak sprawy: IR.271.89.2019
Przecław 19.11.2019r.

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Zawiadomienie o wyborze oferty inspektor nadzoru SUW Tuszyma +przebicie pod Wisloka +kanalizacja Tuszyma Etap 1 4 grudnia 2019 12:09 1106
2 pdf Informacja z otwarcia ofert inspektor nadzoru SUW Tuszyma +przebicie pod Wisloka +kanalizacja Tuszyma Etap 1 27 listopada 2019 13:48 1042
3 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 25.11.2019 25 listopada 2019 14:37 1061
4 doc Zapytanie ofertowe inspektor nadzoru SUW Tuszyma +przebicie pod Wisloka +kanalizacja Tuszyma Etap 1 19 listopada 2019 14:18 1034
5 pdf Zapytanie ofertowe inspektor nadzoru SUW Tuszyma +przebicie pod Wisloka +kanalizacja Tuszyma Etap 1 19 listopada 2019 14:18 1072
6 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 19 listopada 2019 14:17 974
7 rar Zalacznik Nr 2A SUW Tuszyma Technologia uzdatniania wody 19 listopada 2019 14:17 985
8 rar Zalacznik Nr 2B SUW Tuszyma Instalacje elektryczne i APKiA 19 listopada 2019 14:17 970
9 rar Zalacznik Nr 2C Termomodernizacja SUW w Tuszymie 19 listopada 2019 14:17 1028
10 pdf Zalacznik Nr 2D Przedmiar robot SUW Tuszyma Technologia uzdatniania wody 19 listopada 2019 14:17 999
11 pdf Zalacznik Nr 2E Przedmiar robot SUW Tuszyma Instalacje elektryczne i APKiA 19 listopada 2019 14:17 1037
12 pdf Zalacznik Nr 2F Przedmiar robot Termomodernizacja SUW w Tuszymie 19 listopada 2019 14:17 1000
13 rar Zalacznik Nr 2G Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie 19 listopada 2019 14:17 980
14 rar Zalacznik Nr 2H Budowa kanalizacji w m Tuszyma PZT 19 listopada 2019 14:20 998
15 rar Zalacznik Nr 2I Budowa kanalizacji w m Tuszyma projekt arch - bud 19 listopada 2019 14:20 986
16 rar Zalacznik Nr 2J Projekt zasilania energetycznego przepompowni ZUDP 19 listopada 2019 14:18 999
17 rar Zalacznik Nr 2K Projekt zasilania energetycznego przepompowni P1' PGE 19 listopada 2019 14:18 983
18 pdf Zalacznik Nr 2L Przedmiar robot Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie - przebicie pod Wisloka 19 listopada 2019 14:18 958
19 pdf Zalacznik Nr 2M Przedmiar robot Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma – ETAP 1 19 listopada 2019 14:18 991
20 pdf Zalacznik Nr 2N STWIOR Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie - przebicie pod Wisloka 19 listopada 2019 14:18 971
21 doc Zalacznik nr 2O Wyposazenie przepompowni sciekow 19 listopada 2019 14:18 1023
22 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie o spelnieniu warunkow 19 listopada 2019 14:18 1004
23 doc Zalacznik Nr 4 Oswiadczenie wykonawcy o posiadaniu uprawnien przez osoby ktore beda uczestniczyc 19 listopada 2019 14:18 955
24 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz nadzoru nad robotami budowlanymi 19 listopada 2019 14:18 1020
25 doc Zalacznik Nr 6 Projekt umowy inspektor nadzoru SUW Tuszyma +przebicie pod Wisloka +kanalizacja Tuszyma Etap 1 19 listopada 2019 14:18 991