- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

Zapytanie ofertowe inspektor nadzoru SUW Tuszyma – przebicie pod Wisloka – kanalizacja Tuszyma Etap 1

Udostępnij artykuł
[1]
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO
ZAPYTANIE OFERTOWE
Tryb zamówienia: zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej PZP.
Nazwa zadania:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Przecław poprzez wymianę urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacją  oraz budowę kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie (przebicie pod Wisłoką) wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Tuszymie – Etap I”.
Znak sprawy: IR.271.89.2019
Przecław 19.11.2019r.

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Zawiadomienie o wyborze oferty inspektor nadzoru SUW Tuszyma +przebicie pod Wisloka +kanalizacja Tuszyma Etap 1 [2] 4 grudnia 2019 12:09 534
2 pdf Informacja z otwarcia ofert inspektor nadzoru SUW Tuszyma +przebicie pod Wisloka +kanalizacja Tuszyma Etap 1 [3] 27 listopada 2019 13:48 479
3 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 25.11.2019 [4] 25 listopada 2019 14:37 482
4 doc Zapytanie ofertowe inspektor nadzoru SUW Tuszyma +przebicie pod Wisloka +kanalizacja Tuszyma Etap 1 [5] 19 listopada 2019 14:18 467
5 pdf Zapytanie ofertowe inspektor nadzoru SUW Tuszyma +przebicie pod Wisloka +kanalizacja Tuszyma Etap 1 [6] 19 listopada 2019 14:18 507
6 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy [7] 19 listopada 2019 14:17 432
7 rar Zalacznik Nr 2A SUW Tuszyma Technologia uzdatniania wody [8] 19 listopada 2019 14:17 427
8 rar Zalacznik Nr 2B SUW Tuszyma Instalacje elektryczne i APKiA [9] 19 listopada 2019 14:17 420
9 rar Zalacznik Nr 2C Termomodernizacja SUW w Tuszymie [10] 19 listopada 2019 14:17 468
10 pdf Zalacznik Nr 2D Przedmiar robot SUW Tuszyma Technologia uzdatniania wody [11] 19 listopada 2019 14:17 437
11 pdf Zalacznik Nr 2E Przedmiar robot SUW Tuszyma Instalacje elektryczne i APKiA [12] 19 listopada 2019 14:17 463
12 pdf Zalacznik Nr 2F Przedmiar robot Termomodernizacja SUW w Tuszymie [13] 19 listopada 2019 14:17 447
13 rar Zalacznik Nr 2G Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie [14] 19 listopada 2019 14:17 436
14 rar Zalacznik Nr 2H Budowa kanalizacji w m Tuszyma PZT [15] 19 listopada 2019 14:20 427
15 rar Zalacznik Nr 2I Budowa kanalizacji w m Tuszyma projekt arch - bud [16] 19 listopada 2019 14:20 416
16 rar Zalacznik Nr 2J Projekt zasilania energetycznego przepompowni ZUDP [17] 19 listopada 2019 14:18 448
17 rar Zalacznik Nr 2K Projekt zasilania energetycznego przepompowni P1' PGE [18] 19 listopada 2019 14:18 412
18 pdf Zalacznik Nr 2L Przedmiar robot Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie - przebicie pod Wisloka [19] 19 listopada 2019 14:18 417
19 pdf Zalacznik Nr 2M Przedmiar robot Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma – ETAP 1 [20] 19 listopada 2019 14:18 411
20 pdf Zalacznik Nr 2N STWIOR Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie - przebicie pod Wisloka [21] 19 listopada 2019 14:18 423
21 doc Zalacznik nr 2O Wyposazenie przepompowni sciekow [22] 19 listopada 2019 14:18 433
22 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie o spelnieniu warunkow [23] 19 listopada 2019 14:18 451
23 doc Zalacznik Nr 4 Oswiadczenie wykonawcy o posiadaniu uprawnien przez osoby ktore beda uczestniczyc [24] 19 listopada 2019 14:18 414
24 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz nadzoru nad robotami budowlanymi [25] 19 listopada 2019 14:18 450
25 doc Zalacznik Nr 6 Projekt umowy inspektor nadzoru SUW Tuszyma +przebicie pod Wisloka +kanalizacja Tuszyma Etap 1 [26] 19 listopada 2019 14:18 431