Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo

Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023

Udostępnij artykuł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu, informuje o możliwości zgłoszenia udziału w programie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023”. Zgłoszenie udziału dotyczy opiekunów osób niepełnosprawnych, które odbywa sie poprzez wypełnienie karty zgłoszenia do programu i złożenia jej w tut. Ośrodku do dnia 20 grudnia 2022 r.Czytaj więcej…Budowa pięciu odcinków gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Przecław w miejscowościach: Biały Bór, Tuszyma, Dobrynin, Rzemień, Błonie, Zaborcze, Przecław

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00443810/01 z dnia 2022-11-17


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa pięciu odcinków gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Przecław w miejscowościach: Biały Bór, Tuszyma,
Dobrynin, Rzemień, Błonie, Zaborcze, Przecław


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

Czytaj więcej…Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu – budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu o mocy 49,5 kW

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00433091/01 z dnia 2022-11-10


Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu – budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu o mocy 49,5 kW


Czytaj więcej…Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Kiełkowie, gmina Przecław

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00412428/01 z dnia 2022-10-27


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Kiełkowie, gmina Przecław


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

Czytaj więcej…Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2022 roku – II postępowanie powtórzone

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00367549/01 z dnia 2022-09-28


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2022 roku – II postępowanie powtórzoneCzytaj więcej…Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2023r.

Udostępnij artykuł

Dz.U./S S181
20/09/2022
512442-2022-PL


Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:512442-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Przecław: Usługi związane z odpadami
2022/S 181-512442
Ogłoszenie o zamówieniu
UsługiCzytaj więcej…Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2022 roku – postępowanie powtórzone

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00329235/01 z dnia 2022-09-01


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2022 roku – postępowanie powtórzone


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

Czytaj więcej…Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej architektury) oraz budowa strefy streetworkout – II postępowanie powtórzone

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00319401/01 z dnia 2022-08-25


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i
elementów małej architektury) oraz budowa strefy streetworkout – II postępowanie powtórzone


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

Czytaj więcej…Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2022 roku

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00284078/01 z dnia 2022-07-29


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2022 roku


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

Czytaj więcej…Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 843, 842 w miejscowości Błonie

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00278021/01 z dnia 2022-07-26


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 843, 842 w miejscowości Błonie


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

Czytaj więcej…