STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO DORZECZE WISŁOKI NA LATA 2022-2030


  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW
  do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki"

  W związku z rozpoczęciem prac związanych z tworzeniem listy projektów, które stanowić będą załącznik do  Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022-2030 (dalej Strategia) zapraszamy Interesariuszy Strategii tj.: podmioty publiczne, prywatne oraz partnerów społeczno-gospodarczych m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzez ochrony środowiska, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji do złożenia propozycji projektów.

  Projekty zakwalifikowane do umieszczenia na liście projektów Strategii muszą spełniać następujące warunki:

  1. Muszą być ponadlokalne - projekt ponadlokalny to taki, który pozytywnie oddziaływuje na więcej niż jedną gminę z terenu realizacji Strategii. Projekty mogą być zgłaszane w następujących formach:
   1. Projekt partnerski - to taki, w którym lider projektu składa wniosek oddziaływujący na więcej niż jedną gminę z terenu realizacji Strategii w imieniu i na rzecz partnerów.
   2. Projekt będący częścią wiązki projektów. Wiązka projektów to grupa projektów, które realizują ten sam Kierunek działania Strategii, ale indywidualnie oddziaływają na teren jednej gminy, a wspólnie oddziaływują na więcej niż jedną gminę z obszaru realizacji Strategii.
   3. Projekt indywidualny to projekt pozytywnie oddziaływujący na więcej niż jedną gminę z terenu realizacji Strategii.

  Za pozytywne oddziaływanie na więcej niż jedną gminę należy rozumieć wspólny efekt, rezultat lub produkt końcowy projektu, tj. wspólne wykorzystanie stworzonej w jego ramach infrastruktury przez co najmniej 2 gminy w przypadku projektów „twardych”, lub objęcie wsparciem w przypadku projektów „miękkich”, mieszkańców co najmniej 2 gmin.

  1. Muszą realizować założenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022-2030 opisane w treści poszczególnych Kierunków działań Strategii. Strategia w wersji elektronicznej jest dostępna pod następującym linkiem STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO DORZECZE WISŁOKI NA LATA 2022-2030 (bipgminaprzeclaw.pl), a w wersji drukowanej znajduje się w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, pokój 13B, I piętro.

  Projekty do Strategii można składać za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Przecławiu. Należy wybrać gminę na terenie, której realizowany będzie projekt. W przypadku projektów,  których zakres rzeczowy obejmuje więcej niż jedną gminę propozycję projektu należy zgłosić do urzędu gminy, w której realizowany będzie większy zakres rzeczowy projektu (w ujęciu wartościowym). W przypadku projektów, których zakres rzeczowy obejmuje więcej niż jeden powiat propozycję projektu należy zgłosić do w starostwa powiatowego w, którym realizowany będzie większy zakres rzeczowy projektu (w ujęciu wartościowym).

  Propozycje projektów należy składać w wersji drukowanej (podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela podmiotu zgłaszającego propozycję projektu). Do wersji drukowanej należy dołączyć edytowalną wersję elektroniczną w formacie MS Word (plik można przesłać na adres elektroniczny urzadmiejski@przeclaw.org lub nagrać na płycie CD). Formularz propozycji projektu można pobrać w zamieszczonych poniżej załącznikach. W treści formularza znajduje się instrukcja jego wypełniania.

  Nabór propozycji projektów rozpocznie się w dniu 22.01.2024 r. od godz. 15.00  i zakończy się w dniu 12.02.2024 r. o godz. 15.00.  Propozycje projektów dostarczone po zakończeniu naboru nie będą rozpatrywane. Za datę dostarczenia propozycji projektu uważa się datę jego złożenia w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław (sekretariat I piętro). Zgłoszone i zakwalifikowane propozycje projektów będą wprowadzane do systemu informatycznego przez gminę do 16.02.2023 r. do godz. 15.00.

  Decyzję w sprawie wprowadzania do systemu informatycznego zgłoszonych propozycji projektów z terenu gminy Przecław podejmie Burmistrz. Projekty nieuwzględnione stanowić będą listę projektów oczekujących na włączenie do Strategii. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje procedura odwoławcza. Decyzja o umieszczeniu projektu na liście projektów będzie podejmowana przez Radę Strategii. Informacja o projektach uwzględnionych na liście Strategii z terenu gminy Przecław podana zostanie do wiadomości publicznej na stronie BIP gminy Przecław.


  Szanowni Państwo

  Zapraszam mieszkańców gminy, lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych oraz sąsiednie gminy  i ich związki do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pod nazwą  

  STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO „DORZECZE WISŁOKI”

  NA LATA 2022-2030. 

  Konsultacje odbędą się w formie składania uwag i opinii za pośrednictwem formularza internetowego, który znajduje się pod adresem  https://konsultacjewisloka.webankieta.pl/ 

  Projekt dokumentu STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO „DORZECZE WISŁOKI” NA LATA 2022-2030 jest dostępny pod linkiem https://bipgminaprzeclaw.pl/strategia-rozwoju-ponadlokalnego-dorzecze-wisloki-na-lata-2022-2030/. Ponadto Strategia w wersji papierowej znajduje się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, pokój 13 B, I piętro w godzinach pracy urzędu.

  Obszar geograficzny, którego dotyczy Strategia rozwoju ponadlokalnego tworzony jest przez gminy:

  Gmina Biecz, Gmina Borowa, Gmina Brzostek, Gmina Brzyska, Gmina Chorkówka, Gmina Czarna, Gmina Czermin, Gmina Dębica, Miasto Dębica, Gmina Dębowiec, Gmina Gawłuszowice, Gmina Jasło, Miasto Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Jodłowa, Gmina Kołaczyce, Gmina Krempna, Gmina Mielec, Miasto Mielec, Gmina Nowy Żmigród, Gmina Osiek Jasielski, Gmina Padew Narodowa, Gmina Pilzno, Gmina Przecław, Gmina Radomyśl Wielki, Gmina Sękowa, Gmina Skołyszyn, Gmina Szerzyny, Gmina Tarnowiec, Gmina Tuszów Narodowy, Gmina Wadowice Górne, Gmina Żyraków  i został  przedstawiony  na poniższym rysunku.

  Konsultacje odbywać się będą w terminie od dnia 15.06.2022 r. do dnia 25.07.2022  r. do godz. 24:00.

  Uwagi wynikające z procesu konsultacji zostaną rozpatrzone, a sprawozdanie z konsultacji zostanie podane do informacji publicznej na stronie: https://bipgminaprzeclaw.pl/strategia-rozwoju-ponadlokalnego-dorzecze-wisloki-na-lata-2022-2030/.

  Ponadto zapraszamy na  spotkania konsultacyjne, które odbędą się: 

  1. W dniu 20.06.2022 r. o godz. 15.00 spotkanie w formule online. Link na spotkanie jest następujący meet.google.com/wxr-yqzh-mwj
  2. W dniu 22.06.2022 r. o godz. 10.00 spotkanie stacjonarne i online (hybrydowe) , które odbędzie się w  Jasielskim Domu Kultury, ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło. Link do transmisji na żywo będzie dostępny na stronie www.wisloka.pl
  3. W dniu 21.07.2022 r.  o godz. 13.00 spotkanie w formule online. Link na spotkanie jest następujący meet.google.com/ygm-pdhk-fbn

  Zachęcam  do udziału w konsultacjach.

  Burmistrz Przecławia

  Renata Siembab

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 1691
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:43:36 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:43:36 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra